Kanvas İş Modeli

İş Modeli Kanvası: İşletmenin Değer, Gelir ve Maliyet Dinamiklerini Detaylandıran Bir Araç.

Kanvas İş Modeli
Kanvas İş Modeli
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kanvas iş modeli, bir işletmenin değer önerisini, hedef müşterilerini, gelir kaynaklarını, müşteri ilişkilerini, ana iş faaliyetlerini, ana iş ortaklarını, ana maliyetleri ve gelir kaynaklarını sistematik bir şekilde tanımlamak için kullanılan bir araçtır. Bu model, bir işletmenin nasıl değer yarattığını, nasıl rekabet avantajı sağladığını ve nasıl kar elde ettiğini anlamak için bir çerçeve sunar.

Bir iş modeli kanvası, genellikle dokuz temel bileşeni içerir:

Kanvas İş Modeli

 1. Değer Önerisi: Müşterilere sunulan benzersiz değerler ve faydalar.
 2. Müşteri Segmentleri: Hedeflenen müşteri grupları veya pazar segmentleri.
 3. Kanallar: Ürün veya hizmetin müşterilere ulaştırılmasını sağlayan iletişim ve dağıtım kanalları.
 4. Müşteri İlişkileri: Müşterilerle kurulan ilişkilerin türü ve yönetimi.
 5. Gelir Kaynakları: İşletmenin gelir elde etme kaynakları ve satış yapma yöntemleri.
 6. Ana İş Faaliyetleri: İşletmenin ana operasyonel faaliyetleri.
 7. Ana İş Ortakları: İşletmenin stratejik işbirlikleri veya tedarikçileri.
 8. Ana Kaynaklar: İşletmenin değer yaratmak için kullandığı temel kaynaklar, varlıklar ve yetenekler.
 9. Ana Maliyetler: İşletmenin faaliyetlerini sürdürmek için gerekli olan ana maliyetler.

Kanvas iş modeli, bir işletmenin mevcut durumunu değerlendirmek, stratejik kararlar almak ve gelecekteki büyüme fırsatlarını belirlemek için kullanılabilir. Esnek bir araç olmasıyla, işletmelerin değişen pazar koşullarına hızlı bir şekilde adapte olmasına yardımcı olur.

Değer Önerisi:

 • Benzersiz Değerler: Müşterilere sunulan benzersiz özellikler, ürün veya hizmetlerin sağladığı faydaların öne çıkarılması.
 • Problem Çözümü: Müşteri ihtiyaçlarını karşılayan veya problemlerini çözen özelliklerin vurgulanması.
 • Yenilikçi Özellikler: Pazarda öne çıkan veya rakiplerden farklılaşmayı sağlayan yenilikçi özelliklerin belirlenmesi.
 • Değer Teşviki: Müşterilere sağlanan değerin fiyat-performans dengesinin vurgulanması.
 • Marka ve İmaj: Marka itibarı, güvenilirlik ve müşteri sadakati gibi faktörlerin değer önerisine nasıl katkı sağladığının belirlenmesi.

Müşteri Segmentleri:

 • Ana Hedef Kitleler: İşletmenin odaklandığı ana müşteri gruplarının belirlenmesi (yaş, cinsiyet, coğrafi konum, gelir seviyesi vb.).
 • Farklılaştırılmış Segmentler: Farklı ihtiyaçları veya özellikleri olan alt grupların tanımlanması ve bunların nasıl hizmet edileceğinin planlanması.
 • Yeni Pazarlar: Potansiyel olarak hedeflenen yeni pazar segmentlerinin belirlenmesi ve bu segmentlere nasıl ulaşılacağının stratejisinin oluşturulması.
 • Sadakat Programları: Mevcut müşterilerin korunması ve tekrar alımlarının teşvik edilmesi için sadakat programlarının geliştirilmesi ve yönetilmesi.
 • Müşteri Profili Analizi: Müşteri davranışları, tercihleri ve ihtiyaçları hakkında detaylı analizler yapılması ve bu bilgilerin işletmenin pazarlama stratejilerine entegre edilmesi.

Kanallar:

 • Doğrudan Satış: Ürün veya hizmetlerin doğrudan işletme tarafından müşterilere satılması, genellikle mağaza ön satışı veya çevrimiçi satış gibi yöntemlerle gerçekleştirilir.
 • Endirekt Satış: Ürün veya hizmetlerin perakende mağazalar, distribütörler veya bayiler aracılığıyla müşterilere ulaştırılması.
 • Çevrimiçi Platformlar: İşletmenin çeşitli çevrimiçi platformlarda (web sitesi, sosyal medya, e-ticaret pazar yerleri vb.) varlık göstererek müşterilere ulaşması.
 • Fiziksel Kanallar: Ürün veya hizmetlerin fiziksel mağazalarda, satış noktalarında veya distribütörlerin depolarında satılması.
 • Satış Takımı: Satış ekibinin (satış temsilcileri, satış acenteleri vb.) müşterilerle doğrudan iletişim kurarak ürün veya hizmetlerin satılması.
 • Reklam ve Pazarlama: İşletmenin reklamlar, promosyonlar, sponsorluklar, etkinlikler ve diğer pazarlama faaliyetleri aracılığıyla hedef kitlelerle iletişim kurması.

Müşteri İlişkileri:

 • Kişisel İlişkiler: Bire bir iletişim ve etkileşim yoluyla müşterilerle kurulan kişisel ilişkilerin yönetilmesi.
 • Otomatik İlişkiler: Otomatik e-posta yanıtları, çağrı merkezi otomasyonu ve diğer otomatik sistemler aracılığıyla müşterilerle etkileşim.
 • Topluluk ve Müşteri Destek: Çevrimiçi topluluklar, forumlar veya sosyal medya platformları üzerinden müşterilerle etkileşim ve destek sağlanması.
 • Özelleştirilmiş Hizmet: Müşterilerin bireysel ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre özelleştirilmiş hizmetlerin sunulması.
 • Müşteri Geri Bildirimi: Müşterilerden gelen geri bildirimlerin toplanması, analiz edilmesi ve bu geri bildirimlere dayanarak işletme süreçlerinin iyileştirilmesi.
 • Krize Hazırlık: Müşteri şikayetleri, sorunları veya kriz durumlarıyla etkili bir şekilde başa çıkabilmek için hazırlıklı olunması ve bu durumlara karşı iletişim stratejilerinin belirlenmesi.

Gelir Kaynakları:

 • Ürün Satışı: Ürünlerin doğrudan satışından elde edilen gelir.
 • Abonelik Modeli: Belirli bir süre boyunca hizmet veya ürün kullanımı için müşterilerden düzenli abonelik ücreti alınması.
 • Reklam Gelirleri: İşletmenin web sitesi, uygulamalar veya diğer platformlarda reklam alanı satması ve reklamlardan gelir elde etmesi.
 • Lisans Ücretleri: İşletmenin patent, marka veya yazılım lisanslarının satışından elde edilen gelir.
 • Hizmet Gelirleri: İşletmenin sunduğu hizmetlerden elde edilen gelirler (danışmanlık, eğitim, teknik destek vb.).
 • İşletme Gelirleri: İşletmenin başka işletmelere sunduğu ortaklık programları, beyaz etiket hizmetleri veya diğer işletme gelir kaynakları.
 • E-ticaret Komisyonları: İşletmenin çevrimiçi platformlar üzerinden satış yapan satıcıların işlem başına komisyon alması.
 • Bağış ve Sponsorluklar: Bağışlar, hibe fonları veya sponsorluklar aracılığıyla elde edilen gelirler.

Ana İş Faaliyetleri:

 • Ürün Geliştirme: Yeni ürün veya hizmetlerin araştırılması, geliştirilmesi ve yenilenmesi.
 • Üretim/Operasyon: Ürünlerin veya hizmetlerin üretilmesi, tedarik zinciri yönetimi, kalite kontrolü ve operasyonel süreçlerin yönetimi.
 • Pazarlama ve Satış: Ürünlerin veya hizmetlerin pazarlanması, satış stratejilerinin belirlenmesi ve satış ekibinin yönetimi.
 • Müşteri Hizmetleri: Müşteri sorularının yanıtlanması, şikayetlerin yönetilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması.
 • İş Geliştirme: Yeni iş fırsatlarının keşfedilmesi, stratejik ortaklıkların kurulması ve büyüme stratejilerinin geliştirilmesi.
 • Finansal Yönetim: Finansal planlama, bütçeleme, mali analizlerin yapılması ve finansal kaynakların yönetimi.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi: Personel yönetimi, eğitim, performans değerlendirmesi ve işe alım süreçlerinin yönetimi.
 • Teknoloji Yönetimi: Bilgi teknolojilerinin (BT) yönetimi, altyapı oluşturma, dijital dönüşüm ve yazılım geliştirme süreçlerinin yönetimi.

Ana İş Ortakları:

 • Tedarikçiler: İşletmenin hammaddeler, bileşenler veya hizmetler için bağımlı olduğu tedarikçiler.
 • Distribütörler: Ürünlerin veya hizmetlerin dağıtımını sağlayan aracılar veya distribütörler.
 • Stratejik Ortaklar: İşletmenin ortak projelerde veya işbirliklerinde bulunduğu stratejik iş ortakları.
 • Franchise Sahipleri: İşletmenin franchise modeli kullanarak işletme haklarını devrettiği kişiler veya kuruluşlar.
 • Satış Temsilcileri: İşletmenin ürün veya hizmetlerinin satışını gerçekleştiren dış satış temsilcileri veya acenteler.
 • Teknoloji Sağlayıcıları: İşletmenin bilgi teknolojileri altyapısını sağlayan veya destekleyen teknoloji şirketleri.
 • Stratejik Yatırımcılar: İşletmeye sermaye sağlayan ve stratejik yönlendirmelerde bulunan yatırımcılar veya risk sermayesi şirketleri.
 • Araştırma ve Geliştirme Ortakları: İnovasyon ve Ar-Ge projelerinde işbirliği yapan akademik kuruluşlar, araştırma enstitüleri veya diğer iş ortakları.

Ana Kaynaklar:

 • Fiziksel Kaynaklar: Fabrikalar, ofisler, depolar, makineler ve diğer fiziksel varlıklar.
 • İnsan Kaynakları: Çalışanlar, yöneticiler, uzmanlar ve diğer personel kaynakları.
 • Maddi Varlıklar: Patentler, markalar, telif hakları, yazılımlar ve diğer fikri mülkiyet varlıkları.
 • Finansal Kaynaklar: Sermaye, kredi, yatırımlar ve diğer finansal kaynaklar.
 • Bilgi Kaynakları: Veritabanları, müşteri verileri, pazar araştırmaları ve diğer bilgi varlıkları.
 • İlişki Ağları: İşletmenin sahip olduğu ilişkiler ağı, stratejik ortaklar, müşteriler ve diğer paydaşlar.
 • Marka ve İmaj: İşletmenin marka değeri, itibarı ve müşteri sadakati gibi immateriyal varlıkları.
 • Teknoloji Altyapısı: Bilgi teknolojileri altyapısı, yazılımlar, donanımlar ve diğer teknolojik kaynaklar.

Ana Maliyetler:

 • Üretim Maliyetleri: Hammaddelerin, işgücünün ve üretim süreçlerinin maliyetleri.
 • İşletme Giderleri: Ofis kirası, elektrik, su, ulaşım gibi işletme süreçlerini sürdürmek için yapılan genel giderler.
 • Pazarlama ve Reklam Maliyetleri: Reklam kampanyaları, pazar araştırmaları ve satış promosyonları gibi pazarlama faaliyetlerinin maliyetleri.
 • İnsan Kaynakları Maliyetleri: Çalışan maaşları, primler, sigorta ve personel eğitimi gibi insan kaynaklarıyla ilgili maliyetler.
 • Ar-Ge Maliyetleri: Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yapılan harcamalar.
 • Tedarik Zinciri Maliyetleri: Tedarikçilerle ilişkili lojistik, taşıma ve stok maliyetleri.
 • Teknoloji Yatırımları: BT altyapısı, yazılım lisansları ve diğer teknoloji yatırımlarının maliyetleri.
 • Müşteri Hizmetleri Maliyetleri: Müşteri destek personeli, çağrı merkezi işletme giderleri ve iade maliyetleri gibi müşteri hizmetleriyle ilgili maliyetler.
 • Finansman Maliyetleri: Kredi faizleri, borçlanma maliyetleri ve diğer finansman giderleri.

14
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Kanvas İş Modeli

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.
Giriş Yap

Startup Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin